CONCEPT Begroting 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar meerjarenbegroting 2020-2023. De gemeenteraad zal over de begroting besluiten in de raadsvergadering van 12 november 2019. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2020-2023).