Begroting 2020-2023

1. Veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid richt zich op de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het gevoel van veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De gemeente werkt daarbij nauw samen met partners in veiligheid, zoals het Openbaar Ministerie, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Omgevingsdienst Haaglanden en zorginstellingen. De gemeente zet instrumenten in als  preventie, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.349

3,9 %

Baten

€ 120

0,0 %

ga terug