Begroting 2020-2023

Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

De paragraaf bevat het beleid ten aanzien van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Aan de orde komen het integraal beheerkwaliteitsplan (Bkp) met de onderliggende plannen en het gemeentelijk gebouwenbestand en de sportaccommodaties. Ook zijn er tabellen met de kerncijfers, de beheerplannen die reeds zijn vastgesteld of die in 2020 worden vastgesteld en een overzicht van de in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 geraamde onderhoudskosten van de kapitaalgoederen opgenomen.

ga terug