Begroting 2020-2023

1. Veiligheid

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Programma
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
7.463
7.880
8.349
8.349
8.364
8.354
Openbare orde en veiligheid
1.890
2.064
2.431
2.431
2.446
2.436
Crisisbeheersing en brandweer
5.573
5.815
5.918
5.918
5.918
5.918
Baten
-25
-19
-120
-120
-120
-120
Openbare orde en veiligheid
-25
-19
-120
-120
-120
-120